Mandu E Julião - 78 RPM 1960 - (1960) - Mandu e Julião