Mandu E Julião - 78 RPM 1961 - (1961) - Mandu e Julião