Torinio E Toureiro (1993) (QUALITYUMUSIC VVLP 022) - (1993) - Torinio e Toureiro