Olivino E Olivaldo - 78 RPM 1963 - (1963) - Olivino e Olivaldo