Loreno E Lorentino (1979) (SERTANEJO 211405236) - (1979) - Loreno e Lorentino