Piraci e Cuiabá - 78 RPM 1956 - (1956) - Piraci e Cuiabá