Pele Vermelha (BRASILRURAL 106405020) - (1982) - Rosan e Rosano