Taison E Tobias (1988) (CHORORO LPC 345233) - (1988) - Taison e Tobias