Toni E Gerre (1987) (3M4 0038) - (1987) - Toni e Gerre